Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Roderik Virágh, PhD.
Identifikačné číslo: 34823
Univerzitný e-mail: roderik.viragh [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra informatiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca
     
     
Publikácie     
     
Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

STUCHLÝ, P. -- POLÁČEK, M. -- VIRÁGH, R. -- HALLOVÁ, M. Osobnosť vysokoškolského učiteľa ako motivačný činiteľ k učeniu sa študentov: Personality of a university teacher as a motivating factor for students´learning. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), s. 226--240.

Originálny názov:
Osobnosť vysokoškolského učiteľa ako motivačný činiteľ k učeniu sa študentov: Personality of a university teacher as a motivating factor for students´learning
Anglický názov:
Personality of a university teacher as a motivating factor for students´learning
Autor: Ing. Peter Stuchlý, PhD. (25%)
PhDr. Miroslav Poláček, PhD. (25%)
Ing. Roderik Virágh, PhD. (25%)
Ing. Marcela Hallová, PhD. (25%)
Pracovisko:
Katedra účtovníctva
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Katedra informatiky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania: 2020
Od strany: 226
Do strany:
240
Počet strán:
15
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: vysokoškolskí študenti, vzdelávanie, učitelia, motivácia
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. Kraków  : Towarzystwo Slowakow w Polsce. ISBN 978-83-8111-180-5.

Originálny názov:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Druh publikácie:
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)
ISBN: 978-83-8111-180-5
Vydavateľ:
Towarzystwo Slowakow w Polsce
Miesto vydania:
Kraków
Rok zverejnenia:
URL:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie: FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Kľúčové slová:
slovenčina: lektori (vzdelávanie), vzdelávanie, virtuálne vzdelávanie, blended learning, rekvalifikácia, vzdelávanie učiteľov
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)