Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Roderik Virágh, PhD.
Identifikačné číslo: 34823
Univerzitný e-mail: roderik.viragh [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra informatiky (FEM)

Kontakty
     
Absolvent     Výučba
     
     
     Publikácie
     
Orgány
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VIRÁGH, R. -- JAMBOROVÁ, Ľ. -- VIRÁGHOVÁ, S. -- STUCHLÝ, P. Kreditový systém štúdia a možnosti mobility študentov v kontexte profilácie študenta a profily absolventa FEM SPU v Nitre: Analytická štúdia: Credit system of study and possibilities of student mobility in the context of student profile and graduate profile of FEM SUA in Nitra" Analytical study. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), s. 635--653.

Originálny názov:
Kreditový systém štúdia a možnosti mobility študentov v kontexte profilácie študenta a profily absolventa FEM SPU v Nitre: Analytická štúdia: Credit system of study and possibilities of student mobility in the context of student profile and graduate profile of FEM SUA in Nitra" Analytical study
Anglický názov:
Credit system of study and possibilities of student mobility in the context of student profile and graduate profile of FEM SUA in Nitra" Analytical study
Autor:
Pracovisko:
Slovenská poľnohospodárska knižnica
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Katedra účtovníctva
Katedra informatiky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania:
2020
Od strany:
635
Do strany:
653
Počet strán:
19
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: kredity, vzdelávanie, mobilita, študijné odbory, výučba
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Roderik Virágh, PhD.
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. Kraków  : Towarzystwo Slowakow w Polsce. ISBN 978-83-8111-180-5.

Originálny názov:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác
Anglický názov:
Autor:
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. (100%)
Pracovisko:
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Druh publikácie:
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)
ISBN: 978-83-8111-180-5
Vydavateľ:
Towarzystwo Slowakow w Polsce
Miesto vydania:
Kraków
Rok zverejnenia:
URL:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Kľúčové slová:
slovenčina: lektori (vzdelávanie), vzdelávanie, virtuálne vzdelávanie, blended learning, rekvalifikácia, vzdelávanie učiteľov
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)