Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mária Holotová, PhD. (rod. Holienčinová)
Identifikačné číslo: 35991
Univerzitný e-mail: maria.holotova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

     
Absolvent     Výučba
     
     
     
Publikácie
     
Stáže
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Monika Antaličová
Reklamné kampane vybraných neziskových organizácií na Slovensku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Natália Bilková
Greenwashing - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Natália Bilková
Greenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Csupková
Preferencie spotrebiteľov na trhu kávových produktov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Karina Czigleová
Spoločensky zodpovedné správanie maloobchodných reťazcov na Slovensku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lucia Galbavá
Zhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podniku
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Karin Gogolová
Nekalé praktiky na trhu s potravinami
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Daniela Holečková
Zhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Hoštáková
Spotrebiteľské preferencie na trhu nealkoholických nápojov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marcela Hubinská
Uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti podnikania vo vybranom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Romana Chodáková
Vnímanie spoločensky zodpovedných aktivít podnikov zo strany zákazníka
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Nikoleta Nagyová
Spoločensky zodpovedné správanie maloobchodných reťazcov na Slovensku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Filip Násaly
Zhodnotenie komunikačnej stratégie vo vybranom agropotravinárskom podniku
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Pastierovič
Faktory úspechu malých pivovarov na Slovensku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Pavčírová
Marketingové nástroje v praxi vybranej organizácie
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Katarína Pomykalová
Zhodnotenie spoločensky zodpovedných aktivít obchodných reťazcov v SR
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dominika Šabíková
Reklama a jej vplyv na správanie spotrebiteľa na trhu potravín
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Škvarková
Zhodnotenie a návrh komunikačných aktivít pre vybraný podnik
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Adriana Šturmová
Zelený marketing - ako nástroj udržateľnosti
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mariana Výbochová
Senzorický marketing a jeho vplyv na správanie spotrebiteľa na trhu mliečnych produktov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná