Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Lucia Benešová
Identifikačné číslo: 36757
Univerzitný e-mail: xbenesova [at] is.uniag.sk
 
4170V02  technológia potravín D-TEP
FBP D-TEP den [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník

     Absolvent
     
Výučba
     
Záverečná práca
     Publikácie     Orgány
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Chemická, nutričná a organoleptická charakteristika vybraného brazílskeho ovocia
Autor: Ing. Lucia Benešová
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Chemická, nutričná a organoleptická charakteristika vybraného brazílskeho ovocia
Abstrakt:
Hlavnou témou bakalárskej práce bolo informovať čitateľa o chemickom zložení a nutričných hodnotách jednotlivých druhov ovocia. Informovať ho o možnostiach inštrumentálnej senzorickej analýzy aj so stručným popisom princípu funkčnosti toho daného stroja. Práca je rozdelená na viacero kapitol. V teoretickej časti sa nachádza chemické zloženie a nutričné hodnoty vybraných druhov ovocia z Brazílie. V praktickej časti sa nachádzajú výsledky merania štyroch druhov ovocia pomocou elektronického oka. Na základe získaných informácií som dospela k záveru, že naši spotrebitelia nemajú dostatok vedomostí o týchto druhoch ovocia a o ich potenciálnom využití či už vzhľadom k ich liečivým účinkom, antioxidačným účinkom alebo možnosťou využitia v medicíne ako prevencia pred rôznymi ochoreniami.
Kľúčové slová:Brazília, senzorická analýza, inštrumentálna senzorická analýza, exotické ovocie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene