Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Kovarovič
Identifikačné číslo: 36948
Univerzitný e-mail: xkovarovic [at] is.uniag.sk
 
4170V02  technológia potravín D-TEP
FBP D-TEP den [roč 4]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
4. ročník

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Stáže     Orgány     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TIMORACKÁ, M. -- BAJČAN, D. -- VOLLMANNOVÁ, A. -- KOVAROVIČ, J. Accumulation of heavy metals in soybean grown in different localities of Slovakia. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 43--50. ISBN 978-619-7408-86-7 (brož.).

Originálny názov: Accumulation of heavy metals in soybean grown in different localities of Slovakia
Autor: Ing. Mária Timoracká, PhD. (50%)
RNDr. Daniel Bajčan, PhD. (30%)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (10%)
Ing. Ján Kovarovič (10%)
Pracovisko: Katedra chémie
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: SGEM 2019
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 43
Do strany: 50
Počet strán: 8
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: ťažké kovy, strukoviny, sója, akumulácia, kontaminovaná pôda
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Mária Timoracká, PhD.
Posledná zmena: 27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019. ISBN 978-619-7408-86-7 (brož.).

Originálny názov: SGEM 2019
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-619-7408-86-7 (brož.)
Vydavateľ: STEP92 Technology
Miesto vydania: Sofia
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)