Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Kovarovič
Identification number: 36948
University e-mail: xkovarovic [at] is.uniag.sk
 
4170V02  Food Technology D-TEP
FBFS D-TEP den [year 4]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
4th year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Placements     Bodies     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Health beneficial substances in red beets (Beta vulgaris L.) and their impact on human body
Written by (author): Ing. Ján Kovarovič
Department: Department of Chemistry (FBFS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Opponent:Ing. Eva Ivanišová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zdraviu prospešné látky v červenej repe (Beta vulgaris L.) a ich vplyv na ľudský organizmus
Summary:Konzumácia zeleniny je dôležitá pre dlhodobé zdravie a taktiež pri prevencii niektorých chronických ochorení. Červená repa obsahuje množstvo antioxidantov, minerálnych látok, vitamínov, polyfenolov, vlákniny a prírodných farbív. S červenou repou (Beta vulgaris L.) sú najviac spájané najmä betalaíny, ktoré majú antioxidačné vlastnosti a spôsobujú typické zafarbenie červenej repy. Hlavné betalaíny v červenej repe (Beta vulgaris L.) sú betaxantíny (vulgaxantín I, vulgaxantín II) a betakyány (betanín a izobetanín). Červená repa je bohatá na fenolové zlúčeniny. Červená repa je významným zdrojom vitamínov skupiny B, ale taktiež obsahuje vitamín C, A, E a K. Z minerálnych látok obsahuje hlavne draslík a železo. Našim cieľom v bakalárskej práci bolo vyzdvihnúť konzum červenej repy (Beta vulgaris L.) a poukázať na obsah zdraviu prospešných látok v červenej repe (Beta vulgaris L.).
Key words:červená repa (Beta vulgaris L.), betalaíny, polyfenoly, vitamíny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited