Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikační číslo: 3868
Univerzitní e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výuka
     
Závěrečná práce
     
Projekty
     
     
Vedené práce
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavZávěrečná práceDokdy
Podrobnosti
1.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Silvia Andrašíková
Analýza hypotekárnych úverov komerčných bánk v podmienkach SR.
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Vladimír Belokostolský
Klimatické zmeny a ich ekonomický dopad na sektor poľnohospodárstva v SR
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Kristína Bencová
Analýza finančnej gramotnosti a finančné vzdelávanie študentov na Slovensku a vo svete
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Romana Bernáthová
Genéza a vývoj bankového sektora v podmienkach SR.
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
5.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Stanislava Bulavová
Produktové portfólio neživotného poistenia na poistnom trhu v SR
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Lucia Čagalová
Štandardné a alternatívne možnosti financovania podniku v podmienkach SR
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Kristína Čúzyová
Hodnotenie bonity klienta v bankovom sektore.
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Sabína Ďuráková
Úrokový faktor vo finančnom riadení podniku
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Michaela Farkašová
Vznik a vývoj virtuálnej meny
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Alexandra Fúdorová
Analýza hypotekárnych úverov komerčných bánk v podmienkach SR
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Alexandra Fúdorová
Manažment úverového financovania a nové trendy v úverových obchodov komerčných bánk
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
12.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Nikoleta Gálová
Porovnanie možností využívania a funkcionality mobilných aplikácií komerčných bánk v SR
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
13.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Bc. Dominika Hanáková
Tendencie získavania úverových zdrojov v poľnohospodárstve.
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Matúš Hatala
Finančná analýza vo vybranom poľnohospodárskom podniku
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
15.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Nicolette Havranová
Analýza externých zdrojov financovania podniku v podmienkach SR.
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lukáš Hricák
Prognóza vývoja verejných financií v SR
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
17.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lukáš Hricák
Riadenie finančnej situácie podniku
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
18.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Martin Jánošík
Platobné a zabezpečovacie nástroje podniku.
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
19.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Dominika Jordánová
Analýza ponuky elektronických služieb u vybraných komerčných bánk v SR
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Marián Kačina
Ciele a nástroje ECB pri riešení ekonomickej recesie v podmienkach EU.
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Katarína Kišacová
Finančno - ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho podniku
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Kristína Kišová
Komparácia ponuky úverových produktov určených na úverovanie poľnohospodárskych subjektov.
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
23.
Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Bernadeta Kitková
Význam vypracovania podnikateľského a finančného plánu malého a stredného podniku
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Klára Kováčová
Zhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného podniku.
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
25.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Dominika Kuželová
Bankový marketing a marketingový mix vo vybranej komerčnej banke
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Dominika Kuželová
Posudzovanie úverového rizika pri poskytovaní úverov v komerčnej banke.
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
27.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Michaela Lipianska
Zhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
28.
Závěrečná práce je rozpracována
BPAutor: Filip Maslen
Využitie alternatívnych mien pri bezhotovostnom platobnom styku
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
29.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bianka Matóová
Trendy elektronického bankovníctva
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Karina Matúšová
Možnosti financovania malých a stredných podnikov v podmienkach SR.
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
31.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Mária Nagyová
Zhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
32.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Dominika Pastorová
Moderné formy financovania malých a stredných podnikov.
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
33.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Martina Pavčeková
Štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
34.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Silvia Práznovská
Využitie priamych, nepriamych a nekonvenčných nástrojov menovej politiky Európskej centrálnej banky na eliminovanie dôsledkov krízy
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
35.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Igor Rác
Analýza príčin vzniku finančnej a hospodárskej recesie v podmienkach EU.
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
36.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Lukáš Rojko
Vplyv hospodárskej a finančnej krízy na verejné financie
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Lívia Rybecká
Vplyv kvantitatívneho uvoľňovania peňazí na ekonomiku SR
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
38.
Závěrečná práce je rozpracována
DP
Autor: Bc. Dávid Straňák
Finančno ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho subjektu
březen 2021Zobrazení závěrečné práce
39.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Roman Straška
Štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB pri riešení krízy
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
40.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Andrea Szabóová
Finančno - ekonomická analýza vybraného podniku
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Andrea Szabóová
Hodnotenie bonity klienta v bankovom sektore SR
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
42.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Kristián Szakállas
Financovanie malých a stredných podnikov v SR
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
43.
Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Kristián Szakállas
Význam, postavenie a financovanie malých a stredných podnikov v SR
březen 2020
Zobrazení závěrečné práce
44.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Rebecca Švecová
Alternatívne meny súčasnosti
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Erika Ťapajová
Riadenie krátkodobých deficitov finančných zdrojov v súbore podnikov
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
46.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Eliška Trnová
Zakladanie a možnosti financovania start up spoločností v podmienkach SR.
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
47.
Závěrečná práce je nekompletníBP
Autor: Erika Víglaská
Dlhodobá udržateľnosť verejných financií ako základný cieľ fiškálnej politiky.
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
48.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Jaroslav Vrúblovský
Výhody,nevýhody,nástroje a budúcnosť bezhotovostného platobného styku
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Viliam Windiš
Alternatívne a moderné formy financovanie podnikov v podmienkach SR
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisP
Disertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována