Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Finance (FEM)

     Lesson     Final thesis     Projects     Publications
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.State
Final thesis
Details
1.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Silvia Andrašíková
Analýza hypotekárnych úverov komerčných bánk v podmienkach SR.
April 2017
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Belokostolský
Klimatické zmeny a ich ekonomický dopad na sektor poľnohospodárstva v SR
April 2018
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Kristína Bencová
Analýza finančnej gramotnosti a finančné vzdelávanie študentov na Slovensku a vo svete
April 2019
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Romana Bernáthová
Genéza a vývoj bankového sektora v podmienkach SR.
May 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Stanislava Bulavová
Produktové portfólio neživotného poistenia na poistnom trhu v SR
May 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lucia Čagalová
Štandardné a alternatívne možnosti financovania podniku v podmienkach SR
May 2016Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Kristína Čúzyová
Hodnotenie bonity klienta v bankovom sektore.
April 2018Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Sabína Ďuráková
Úrokový faktor vo finančnom riadení podniku
May 2019
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michaela Farkašová
Vznik a vývoj virtuálnej meny
May 2019
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alexandra Fúdorová
Analýza hypotekárnych úverov komerčných bánk v podmienkach SR
April 2017
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Fúdorová
Manažment úverového financovania a nové trendy v úverových obchodov komerčných bánk
April 2019
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Nikoleta Gálová
Porovnanie možností využívania a funkcionality mobilných aplikácií komerčných bánk v SR
May 2020Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Bc. Dominika Hanáková
Tendencie získavania úverových zdrojov v poľnohospodárstve.
April 2016
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Hatala
Finančná analýza vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2020
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nicolette Havranová
Analýza externých zdrojov financovania podniku v podmienkach SR.
May 2016
Displaying the final thesis
16.
Final thesis is in progressBT
Written by (author): Bence Horváth
Trendy elektronického bankovníctva
April 2021
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Alžbeta Hrehová
Štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB
April 2021
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Hricák
Prognóza vývoja verejných financií v SR
April 2018
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Hricák
Riadenie finančnej situácie podniku
May 2016
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Jánošík
Platobné a zabezpečovacie nástroje podniku.
April 2018
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Dominika Jordánová
Analýza ponuky elektronických služieb u vybraných komerčných bánk v SR
May 2020
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marián Kačina
Ciele a nástroje ECB pri riešení ekonomickej recesie v podmienkach EU.
May 2016
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Kišacová
Finančno - ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho podniku
May 2019
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Kristína Kišová
Komparácia ponuky úverových produktov určených na úverovanie poľnohospodárskych subjektov.
April 2017Displaying the final thesis
25.
Final thesis is in progressBTWritten by (author): Bernadeta Kitková
Význam vypracovania podnikateľského a finančného plánu malého a stredného podniku
April 2021
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Klára Kováčová
Zhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného podniku.
May 2018
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Kuželová
Bankový marketing a marketingový mix vo vybranej komerčnej banke
April 2020
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Dominika Kuželová
Posudzovanie úverového rizika pri poskytovaní úverov v komerčnej banke.
April 2018
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Lipianska
Zhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku
April 2020
Displaying the final thesis
30.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Filip Maslen
Využitie alternatívnych mien pri bezhotovostnom platobnom styku
April 2020
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Bianka Matóová
Trendy elektronického bankovníctva
May 2020Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karina Matúšová
Možnosti financovania malých a stredných podnikov v podmienkach SR.
May 2017Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Nagyová
Zhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku
April 2016
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Pastorová
Moderné formy financovania malých a stredných podnikov.
May 2017
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Pavčeková
Štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB
May 2019
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Práznovská
Využitie priamych, nepriamych a nekonvenčných nástrojov menovej politiky Európskej centrálnej banky na eliminovanie dôsledkov krízy
April 2017
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Igor Rác
Analýza príčin vzniku finančnej a hospodárskej recesie v podmienkach EU.
May 2016
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Rojko
Vplyv hospodárskej a finančnej krízy na verejné financie
May 2016
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lívia Rybecká
Vplyv kvantitatívneho uvoľňovania peňazí na ekonomiku SR
May 2019
Displaying the final thesis
40.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Róbert Skokanovič
Bankové úvery a analýza ich ponuky vo vybraných komerčných bankách v SR
April 2021
Displaying the final thesis
41.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Dávid Straňák
Finančno ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho subjektu
March 2021
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Roman Straška
Štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB pri riešení krízy
April 2018
Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Szabóová
Finančno - ekonomická analýza vybraného podniku
April 2018
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Szabóová
Hodnotenie bonity klienta v bankovom sektore SR
May 2016
Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Kristián Szakállas
Financovanie malých a stredných podnikov v SR
May 2019
Displaying the final thesis
46.Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Kristián Szakállas
Význam, postavenie a financovanie malých a stredných podnikov v SR
March 2020
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Rebecca Švecová
Alternatívne meny súčasnosti
May 2019Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Ťapajová
Riadenie krátkodobých deficitov finančných zdrojov v súbore podnikov
April 2019Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eliška Trnová
Zakladanie a možnosti financovania start up spoločností v podmienkach SR.
May 2017
Displaying the final thesis
50.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Erika Víglaská
Dlhodobá udržateľnosť verejných financií ako základný cieľ fiškálnej politiky.
May 2016
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viliam Windiš
Alternatívne a moderné formy financovanie podnikov v podmienkach SR
April 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress