Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Silvia Andrašíková
Analýza hypotekárnych úverov komerčných bánk v podmienkach SR.
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Belokostolský
Klimatické zmeny a ich ekonomický dopad na sektor poľnohospodárstva v SR
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Bencová
Analýza finančnej gramotnosti a finančné vzdelávanie študentov na Slovensku a vo svete
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Romana Bernáthová
Genéza a vývoj bankového sektora v podmienkach SR.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Stanislava Bulavová
Produktové portfólio neživotného poistenia na poistnom trhu v SR
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Čagalová
Štandardné a alternatívne možnosti financovania podniku v podmienkach SR
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Čúzyová
Hodnotenie bonity klienta v bankovom sektore.
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Sabína Ďuráková
Úrokový faktor vo finančnom riadení podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Farkašová
Vznik a vývoj virtuálnej meny
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Fúdorová
Analýza hypotekárnych úverov komerčných bánk v podmienkach SR
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Fúdorová
Manažment úverového financovania a nové trendy v úverových obchodov komerčných bánk
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Nikoleta Gálová
Porovnanie možností využívania a funkcionality mobilných aplikácií komerčných bánk v SR.
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Dominika Hanáková
Tendencie získavania úverových zdrojov v poľnohospodárstve.
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Matúš Hatala
Finančná analýza vo vybranom poľnohospodárskom podniku.
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nicolette Havranová
Analýza externých zdrojov financovania podniku v podmienkach SR.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Hricák
Prognóza vývoja verejných financií v SR
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Hricák
Riadenie finančnej situácie podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Jánošík
Platobné a zabezpečovacie nástroje podniku.
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Dominika Jordánová
Analýza ponuky elektronických služieb u vybraných komerčných bánk v SR.
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Kačina
Ciele a nástroje ECB pri riešení ekonomickej recesie v podmienkach EU.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Kišacová
Finančno - ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Kišová
Komparácia ponuky úverových produktov určených na úverovanie poľnohospodárskych subjektov.
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Bernadeta Kitková
Význam vypracovania podnikateľského a finančného plánu malého a stredného podniku
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Klára Kováčová
Zhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného podniku.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Dominika Kuželová
Bankový marketing a marketingový mix vo vybranej komerčnej banke.
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominika Kuželová
Posudzovanie úverového rizika pri poskytovaní úverov v komerčnej banke.
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Michaela Lipianska
Zhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku.
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Filip Maslen
Využitie alternatívnych mien pri bezhotovostnom platobnom styku.
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Karina Matúšová
Možnosti financovania malých a stredných podnikov v podmienkach SR.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Nagyová
Zhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Pastorová
Moderné formy financovania malých a stredných podnikov.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Pavčeková
Štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Práznovská
Využitie priamych, nepriamych a nekonvenčných nástrojov menovej politiky Európskej centrálnej banky na eliminovanie dôsledkov krízy
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Igor Rác
Analýza príčin vzniku finančnej a hospodárskej recesie v podmienkach EU.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Rojko
Vplyv hospodárskej a finančnej krízy na verejné financie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lívia Rybecká
Vplyv kvantitatívneho uvoľňovania peňazí na ekonomiku SR
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Dávid Straňák
Finančno ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho subjektu
marec 2021Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Roman Straška
Štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB pri riešení krízy
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Szabóová
Finančno - ekonomická analýza vybraného podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Szabóová
Hodnotenie bonity klienta v bankovom sektore SR
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristián Szakállas
Financovanie malých a stredných podnikov v SR
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Kristián Szakállas
Význam, postavenie a financovanie malých a stredných podnikov v SR
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Rebecca Švecová
Alternatívne meny súčasnosti
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erika Ťapajová
Riadenie krátkodobých deficitov finančných zdrojov v súbore podnikov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eliška Trnová
Zakladanie a možnosti financovania start up spoločností v podmienkach SR.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Erika Víglaská
Dlhodobá udržateľnosť verejných financií ako základný cieľ fiškálnej politiky.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Jaroslav Vrúblovský
Výhody,nevýhody,nástroje a budúcnosť bezhotovostného platobného styku.
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viliam Windiš
Alternatívne a moderné formy financovanie podnikov v podmienkach SR
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná