Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 

     
Výučba
     
Záverečná práca
     
Projekty
     
Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Silvia Andrašíková
Analýza hypotekárnych úverov komerčných bánk v podmienkach SR.
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Belokostolský
Klimatické zmeny a ich ekonomický dopad na sektor poľnohospodárstva v SR
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Bencová
Analýza finančnej gramotnosti a finančné vzdelávanie študentov na Slovensku a vo svete
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Romana Bernáthová
Genéza a vývoj bankového sektora v podmienkach SR.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Stanislava Bulavová
Produktové portfólio neživotného poistenia na poistnom trhu v SR
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Čagalová
Štandardné a alternatívne možnosti financovania podniku v podmienkach SR
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Čúzyová
Hodnotenie bonity klienta v bankovom sektore.
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Sabína Ďuráková
Úrokový faktor vo finančnom riadení podniku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Michaela Farkašová
Vznik a vývoj virtuálnej meny
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Fúdorová
Analýza hypotekárnych úverov komerčných bánk v podmienkach SR
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Fúdorová
Manažment úverového financovania a nové trendy v úverových obchodov komerčných bánk
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Nikoleta Gálová
Porovnanie možností využívania a funkcionality mobilných aplikácií komerčných bánk v SR
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Dominika Hanáková
Tendencie získavania úverových zdrojov v poľnohospodárstve.
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Matúš Hatala
Finančná analýza vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nicolette Havranová
Analýza externých zdrojov financovania podniku v podmienkach SR.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lukáš Hricák
Prognóza vývoja verejných financií v SR
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Hricák
Riadenie finančnej situácie podniku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Martin Jánošík
Platobné a zabezpečovacie nástroje podniku.
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dominika Jordánová
Analýza ponuky elektronických služieb u vybraných komerčných bánk v SR
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Kačina
Ciele a nástroje ECB pri riešení ekonomickej recesie v podmienkach EU.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Katarína Kišacová
Finančno - ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho podniku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Kišová
Komparácia ponuky úverových produktov určených na úverovanie poľnohospodárskych subjektov.
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Bernadeta Kitková
Význam vypracovania podnikateľského a finančného plánu malého a stredného podniku
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Klára Kováčová
Zhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného podniku.
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Kuželová
Bankový marketing a marketingový mix vo vybranej komerčnej banke
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Dominika Kuželová
Posudzovanie úverového rizika pri poskytovaní úverov v komerčnej banke.
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Lipianska
Zhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Filip Maslen
Využitie alternatívnych mien pri bezhotovostnom platobnom styku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Bianka Matóová
Trendy elektronického bankovníctva
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Karina Matúšová
Možnosti financovania malých a stredných podnikov v podmienkach SR.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Nagyová
Zhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Pastorová
Moderné formy financovania malých a stredných podnikov.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Martina Pavčeková
Štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Práznovská
Využitie priamych, nepriamych a nekonvenčných nástrojov menovej politiky Európskej centrálnej banky na eliminovanie dôsledkov krízy
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Igor Rác
Analýza príčin vzniku finančnej a hospodárskej recesie v podmienkach EU.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lukáš Rojko
Vplyv hospodárskej a finančnej krízy na verejné financie
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lívia Rybecká
Vplyv kvantitatívneho uvoľňovania peňazí na ekonomiku SR
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Dávid Straňák
Finančno ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho subjektu
marec 2021Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Roman Straška
Štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB pri riešení krízy
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Szabóová
Finančno - ekonomická analýza vybraného podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Szabóová
Hodnotenie bonity klienta v bankovom sektore SR
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kristián Szakállas
Financovanie malých a stredných podnikov v SR
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Kristián Szakállas
Význam, postavenie a financovanie malých a stredných podnikov v SR
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Rebecca Švecová
Alternatívne meny súčasnosti
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erika Ťapajová
Riadenie krátkodobých deficitov finančných zdrojov v súbore podnikov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Eliška Trnová
Zakladanie a možnosti financovania start up spoločností v podmienkach SR.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Erika Víglaská
Dlhodobá udržateľnosť verejných financií ako základný cieľ fiškálnej politiky.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jaroslav Vrúblovský
Výhody,nevýhody,nástroje a budúcnosť bezhotovostného platobného styku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viliam Windiš
Alternatívne a moderné formy financovanie podnikov v podmienkach SR
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná