Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

     
     
Final thesis     Projects     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:The Impact of the Economic and Financial Crisis on Public Finances
Written by (author):
Department:
Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Andrea Boháčiková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv hospodárskej a finančnej krízy na verejné financie
Summary:
Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať vplyv hospodárskej a finančnej krízy na vývoj verejných financií v podmienkach Európskej únie. Finančná kríza začala v Spojených štátoch amerických ako hypotekárna kríza, ktorá však neskôr prerástla až do globálnej finančnej krízy. Prvá kapitola sa venuje predovšetkým teoretickému pohľadu na verejné financie. Druhá kapitola je zameraná na charakteristiku verejných financií a to predovšetkým na ich hlavné funkcie a zložky. Ďalej budú charakterizované verejné príjmy, verejné výdavky a fiškálna nerovnováha a v neposlednom rade samotná konsolidácia verejných financií. Tretia kapitola analyzuje priebeh krízy v období rokov 2007 - 2015. Poskytuje praktický pohľad na súčasnú krízu a jej vplyv na verejné financie Slovenskej republiky. Jednotlivé dopady hospodárskej krízy boli analyzované aj v krajinách Európskej únie a to prostredníctvom makroekonomických ukazovateľov.
Key words:
hospodárska kríza, verejný dlh, verejné financie, finančná kríza, HDP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited