Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv hospodárskej a finančnej krízy na verejné financie
Autor: Ing. Lukáš Rojko
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:Ing. Andrea Boháčiková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv hospodárskej a finančnej krízy na verejné financie
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať vplyv hospodárskej a finančnej krízy na vývoj verejných financií v podmienkach Európskej únie. Finančná kríza začala v Spojených štátoch amerických ako hypotekárna kríza, ktorá však neskôr prerástla až do globálnej finančnej krízy. Prvá kapitola sa venuje predovšetkým teoretickému pohľadu na verejné financie. Druhá kapitola je zameraná na charakteristiku verejných financií a to predovšetkým na ich hlavné funkcie a zložky. Ďalej budú charakterizované verejné príjmy, verejné výdavky a fiškálna nerovnováha a v neposlednom rade samotná konsolidácia verejných financií. Tretia kapitola analyzuje priebeh krízy v období rokov 2007 - 2015. Poskytuje praktický pohľad na súčasnú krízu a jej vplyv na verejné financie Slovenskej republiky. Jednotlivé dopady hospodárskej krízy boli analyzované aj v krajinách Európskej únie a to prostredníctvom makroekonomických ukazovateľov.
Kľúčové slová:hospodárska kríza, verejný dlh, verejné financie, finančná kríza, HDP

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene