Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

     Lesson
     
Final thesis     Projects
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Founding and possibilities of financing start-ups in Slovakia
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zakladanie a možnosti financovania start up spoločností v podmienkach SR.
Summary:Startup predstavuje modernú formu podnikania, ktorá je zameraná prevažne na tvorbu nových a inovatívnych produktov. Pre startupy je charakteristické vyššie podnikateľské riziko, ale po úspešnom začiatku je vysoká pravdepodobnosť ich rýchleho rastu. Základným predpokladom pre vytvorenie produktu a zabezpečenie úspešnosti podnikania je výber a následné využívanie vhodných typov financovania. Cieľom bakalárskej práce je spracovanie teoretických poznatkov v rámci problematiky startupov a ich financovania, a následná analýza startupového prostredia na Slovensku so zameraním na zakladanie a financovanie startupov. Teoretická časť práce sa venuje definícií pojmu startup, histórií startupov vo svete aj na Slovensku, druhmi startupov, ich financovaním, a praktická časť práce je zameraná na zhodnotenie stavu prostredia malých a stredných podnikov vrátane startupov a na stav startupového ekosystému v našej krajine.
Key words:
startup, financovanie, investor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited