Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikační číslo: 3868
Univerzitní e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zakladanie a možnosti financovania start up spoločností v podmienkach SR.
Autor: Ing. Eliška Trnová
Pracoviště: Katedra financií (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zakladanie a možnosti financovania start up spoločností v podmienkach SR.
Abstrakt:Startup predstavuje modernú formu podnikania, ktorá je zameraná prevažne na tvorbu nových a inovatívnych produktov. Pre startupy je charakteristické vyššie podnikateľské riziko, ale po úspešnom začiatku je vysoká pravdepodobnosť ich rýchleho rastu. Základným predpokladom pre vytvorenie produktu a zabezpečenie úspešnosti podnikania je výber a následné využívanie vhodných typov financovania. Cieľom bakalárskej práce je spracovanie teoretických poznatkov v rámci problematiky startupov a ich financovania, a následná analýza startupového prostredia na Slovensku so zameraním na zakladanie a financovanie startupov. Teoretická časť práce sa venuje definícií pojmu startup, histórií startupov vo svete aj na Slovensku, druhmi startupov, ich financovaním, a praktická časť práce je zameraná na zhodnotenie stavu prostredia malých a stredných podnikov vrátane startupov a na stav startupového ekosystému v našej krajine.
Klíčová slova:startup, financovanie, investor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně