Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Genesis and development of bank sector in conditions of SR
Written by (author): Ing. Romana Bernáthová
Department: Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Opponent:doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Genéza a vývoj bankového sektora v podmienkach SR.
Summary:Cieľom záverečnej práce je popísať a analyzovať vznik a vývoj bankového sektora v podmienkach SR s dôrazom na jeho reštrukturalizáciu po prechode na trhovú ekonomiku. Prvý bod je zameraný na samotný vznik bankového sektora v Slovenskej republike a jeho vývoj v priebehu 19. a 20. storočia, až do roku 1989. Druhý bod je venovaný transformácii bankového sektora na trhovú ekonomiku. Spomenutý je vznik samostatnej Slovenskej republiky a vznik Národnej banky Slovenskej v roku 1993. Tretí bod je zameraný na reštrukturalizáciu a privatizáciu bankového sektora a analýzu jednotlivých rokov v ďalšom období. Jednotlivé roky sú podrobnejšie rozobraté z hľadiska sektora retailu, podnikov a finančnej situácie bánk.
Key words:transformácia, privatizácia, vývoj, bankový sektor, úver

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited