Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikační číslo: 3868
Univerzitní e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Štandardné a alternatívne možnosti financovania podniku v podmienkach SR
Autor: Ing. Lucia Čagalová
Pracoviště: Katedra financií (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Štandardné a alternatívne možnosti financovania podniku v podmienkach SR
Abstrakt:V mojej bakalárskej práci sa zameriavam na analýzu štandardných a alternatívnych možností financovania podniku v podmienkach Slovenskej republiky. Hlavným cieľom tejto práce je analýza spôsobu financovania vybraného podniku, ktorým je STAVEX Nitra, s.r.o. Údaje som čerpala zo súvahy a výkazu ziskov a strát podniku za sledované obdobie rokov 2012, 2013 a 2014. V prvej časti tejto práce som vymedzila základné pojmy a charakteristiky súvisiace s danou problematikou, ako sú kapitál, kapitálová štruktúra, financovanie, zdroje financovania. Následne som charakterizovala vybrané druhy alternatívnych foriem financovania podniku akými sú leasing, faktoring, forfaiting, franchising a projektové financovanie. Vlastná práca pozostáva z posúdenia financovania krátkodobého a dlhodobého majetku a výpočtu a zhodnotenia pomerových ukazovateľov podniku. V závere tejto práce som zhrnula celkový obraz hospodárenia podniku a uviedla návrhy na jeho možné zlepšenie.
Klíčová slova:podnik, kapitál, finančný zdroj, pomerové ukazovatele

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně