Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Štandardné a alternatívne možnosti financovania podniku v podmienkach SR
Autor: Ing. Lucia Čagalová
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štandardné a alternatívne možnosti financovania podniku v podmienkach SR
Abstrakt:V mojej bakalárskej práci sa zameriavam na analýzu štandardných a alternatívnych možností financovania podniku v podmienkach Slovenskej republiky. Hlavným cieľom tejto práce je analýza spôsobu financovania vybraného podniku, ktorým je STAVEX Nitra, s.r.o. Údaje som čerpala zo súvahy a výkazu ziskov a strát podniku za sledované obdobie rokov 2012, 2013 a 2014. V prvej časti tejto práce som vymedzila základné pojmy a charakteristiky súvisiace s danou problematikou, ako sú kapitál, kapitálová štruktúra, financovanie, zdroje financovania. Následne som charakterizovala vybrané druhy alternatívnych foriem financovania podniku akými sú leasing, faktoring, forfaiting, franchising a projektové financovanie. Vlastná práca pozostáva z posúdenia financovania krátkodobého a dlhodobého majetku a výpočtu a zhodnotenia pomerových ukazovateľov podniku. V závere tejto práce som zhrnula celkový obraz hospodárenia podniku a uviedla návrhy na jeho možné zlepšenie.
Kľúčové slová:podnik, kapitál, finančný zdroj, pomerové ukazovatele

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene