Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

     
     
Final thesis
     
Projects     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Evaluation of client´s creditworthiness in banking sector of the SR
Written by (author):
Department:
Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Opponent:doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie bonity klienta v bankovom sektore SR
Summary:
Bakalárska práca "Hodnotenie bonity klienta v bankovom sektore SR" sa zameriava na analýzu úverovej spôsobilosti klienta, pričom využíva ratingové a scoringové modely, ktoré slúžia na meranie úverového rizika. Každá banka má vlastný scoringový model podľa ktorého zaraďuje klientov žiadajúcich o úver do príslušných ratingových tried. Cieľom bakalárskej práce je analyzovať bonitu klienta v konkrétnej banke. Teoretická časť práce je zameraná na vymedzenie bankových pojmov, úveru a úverového rizika. Ďalej je opísaný priebeh úverového procesu a praktická časť sa venuje procesu hodnotenia bonity podnikového klienta v komerčnej banke.
Key words:
rating, úver, bonita klienta, úverové riziko, scoring

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited