Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikační číslo: 3868
Univerzitní e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Hodnotenie bonity klienta v bankovom sektore SR
Autor: Ing. Andrea Szabóová
Pracoviště: Katedra financií (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Hodnotenie bonity klienta v bankovom sektore SR
Abstrakt:Bakalárska práca "Hodnotenie bonity klienta v bankovom sektore SR" sa zameriava na analýzu úverovej spôsobilosti klienta, pričom využíva ratingové a scoringové modely, ktoré slúžia na meranie úverového rizika. Každá banka má vlastný scoringový model podľa ktorého zaraďuje klientov žiadajúcich o úver do príslušných ratingových tried. Cieľom bakalárskej práce je analyzovať bonitu klienta v konkrétnej banke. Teoretická časť práce je zameraná na vymedzenie bankových pojmov, úveru a úverového rizika. Ďalej je opísaný priebeh úverového procesu a praktická časť sa venuje procesu hodnotenia bonity podnikového klienta v komerčnej banke.
Klíčová slova:rating, úver, bonita klienta, úverové riziko, scoring

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně