Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Hodnotenie bonity klienta v bankovom sektore SR
Autor: Ing. Andrea Szabóová
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie bonity klienta v bankovom sektore SR
Abstrakt:Bakalárska práca "Hodnotenie bonity klienta v bankovom sektore SR" sa zameriava na analýzu úverovej spôsobilosti klienta, pričom využíva ratingové a scoringové modely, ktoré slúžia na meranie úverového rizika. Každá banka má vlastný scoringový model podľa ktorého zaraďuje klientov žiadajúcich o úver do príslušných ratingových tried. Cieľom bakalárskej práce je analyzovať bonitu klienta v konkrétnej banke. Teoretická časť práce je zameraná na vymedzenie bankových pojmov, úveru a úverového rizika. Ďalej je opísaný priebeh úverového procesu a praktická časť sa venuje procesu hodnotenia bonity podnikového klienta v komerčnej banke.
Kľúčové slová:rating, úver, bonita klienta, úverové riziko, scoring

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene