Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikační číslo: 3868
Univerzitní e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Komparácia ponuky úverových produktov určených na úverovanie poľnohospodárskych subjektov.
Autor: Ing. Kristína Kišová
Pracoviště: Katedra financií (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Komparácia ponuky úverových produktov určených na úverovanie poľnohospodárskych subjektov.
Abstrakt:Každý podnik ako aj obchodné banky bojujú o svoje miesto na trhu, pretože v dnešnej dobe je konkurencia veľmi veľká. Aby banky boli čo najlepšie na trhu musia účinne spravovať svoje obchody. Medzi najúčinnejšie obchody komerčnej banky patria úvery. Cieľom mojej bakalárskej práce je komparácia ponuky úverových produktov určených na úverovanie poľnohospodárskych subjektov. V teoretickej časti bakalárskej práce sa zaoberám zdrojmi financovania v poľnohospodárskych podnikoch, bankovými úvermi, členením bankových úverov, podnikaním v poľnohospodárstve a právnymi formami podnikania v poľnohospodárstve. V praktickej časti charakterizujem družstvo RaVOD Pata, jednotlivé komerčné banky a ich úvery, ktoré poskytujú pre RaVOD Pata. Hlavným cieľom mojej práce je porovnanie obchodného úveru od S Slovensko a preklenovacieho úveru pre poľnohospodárov od ČSOB. Vedľajším cieľom je grafické znázornenie vývoju úrokových sadzieb a objemu poskytnutých úverov v poľnohospodárskom sektore od roku 2009 do roku 2016. V záverečnej časti práce som dospela k tomu, že základné podmienky sú len minimálne rozdielne.
Klíčová slova:Banka, Agrosubjekt, Podnikanie v poľnohospodárstve, Bankový úver, Cudzie zdroje financovania

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně