Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Komparácia ponuky úverových produktov určených na úverovanie poľnohospodárskych subjektov.
Autor: Ing. Kristína Kišová
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komparácia ponuky úverových produktov určených na úverovanie poľnohospodárskych subjektov.
Abstrakt:Každý podnik ako aj obchodné banky bojujú o svoje miesto na trhu, pretože v dnešnej dobe je konkurencia veľmi veľká. Aby banky boli čo najlepšie na trhu musia účinne spravovať svoje obchody. Medzi najúčinnejšie obchody komerčnej banky patria úvery. Cieľom mojej bakalárskej práce je komparácia ponuky úverových produktov určených na úverovanie poľnohospodárskych subjektov. V teoretickej časti bakalárskej práce sa zaoberám zdrojmi financovania v poľnohospodárskych podnikoch, bankovými úvermi, členením bankových úverov, podnikaním v poľnohospodárstve a právnymi formami podnikania v poľnohospodárstve. V praktickej časti charakterizujem družstvo RaVOD Pata, jednotlivé komerčné banky a ich úvery, ktoré poskytujú pre RaVOD Pata. Hlavným cieľom mojej práce je porovnanie obchodného úveru od S Slovensko a preklenovacieho úveru pre poľnohospodárov od ČSOB. Vedľajším cieľom je grafické znázornenie vývoju úrokových sadzieb a objemu poskytnutých úverov v poľnohospodárskom sektore od roku 2009 do roku 2016. V záverečnej časti práce som dospela k tomu, že základné podmienky sú len minimálne rozdielne.
Kľúčové slová:Banka, Agrosubjekt, Podnikanie v poľnohospodárstve, Bankový úver, Cudzie zdroje financovania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene