Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikační číslo: 3868
Univerzitní e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Možnosti financovania malých a stredných podnikov v podmienkach SR.
Autor: Ing. Karina Matúšová
Pracoviště: Katedra financií (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Milan Kučera, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Možnosti financovania malých a stredných podnikov v podmienkach SR.
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je analyzovať problematiku možností financovania malých a stredných podnikov v podmienkach SR. Text práce je rozdelený do niekoľkých kapitol. V úvodnej kapitole zadefinujeme nasledovné pojmy: podnik, podnikanie, financovanie, a pod. a budeme sa venovať ich charakteristike a funkciám. Následne teoreticky vymedzíme pojem malé a stredné podniky, ich význam a stručný popis zdrojov financovania. Obsahom druhej kapitoly sú externé zdroje financovania, najmä vlastné zdroje financovania. V rámci tejto kapitoly si bližšie priblížime aj problematiku krátkodobých, strednodobých a dlhodobých úverových zdrojov financovania podnikateľského subjektu. V tretej kapitole charakterizujeme interné formy financovania MSP a v kapitole štvrtej, popíšeme alternatívne zdroje financovania.
Klíčová slova:úverové zdroje financovania, zisk, podnikanie, financovanie, malé a stredné podniky, formy financovania MSP, externé zdroje financovania, interné zdroje financovania

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně