Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Možnosti financovania malých a stredných podnikov v podmienkach SR.
Autor: Ing. Karina Matúšová
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Milan Kučera, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Možnosti financovania malých a stredných podnikov v podmienkach SR.
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je analyzovať problematiku možností financovania malých a stredných podnikov v podmienkach SR. Text práce je rozdelený do niekoľkých kapitol. V úvodnej kapitole zadefinujeme nasledovné pojmy: podnik, podnikanie, financovanie, a pod. a budeme sa venovať ich charakteristike a funkciám. Následne teoreticky vymedzíme pojem malé a stredné podniky, ich význam a stručný popis zdrojov financovania. Obsahom druhej kapitoly sú externé zdroje financovania, najmä vlastné zdroje financovania. V rámci tejto kapitoly si bližšie priblížime aj problematiku krátkodobých, strednodobých a dlhodobých úverových zdrojov financovania podnikateľského subjektu. V tretej kapitole charakterizujeme interné formy financovania MSP a v kapitole štvrtej, popíšeme alternatívne zdroje financovania.
Kľúčové slová:úverové zdroje financovania, zisk, podnikanie, financovanie, malé a stredné podniky, formy financovania MSP, externé zdroje financovania, interné zdroje financovania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene