Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of Commercial Banks Mortgage Lending in SR
Written by (author): Ing. Alexandra Fúdorová
Department: Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Opponent:Ing. Andrea Boháčiková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza hypotekárnych úverov komerčných bánk v podmienkach SR
Summary:Cieľom bakalárskej práce s názvom Analýza hypotekárnych úverov komerčných bánk v podmienkach SR bolo definovať pojmy hypotekárna banka, hypotekárny úver a hypotekárne záložné listy. Teoretická časť práce ponúka informácie o histórii hypotekárneho bankovníctva, o fungovaní hypotekárneho bankovníctva na Slovensku, o rôznych typoch úveroch a definuje hlavné pojmy uvedené vyššie. V tejto časti práce je spomenuté aj obdobie pred hospodárskou a finančnou krízou. Praktická časť práce bola zameraná hlavne na komparáciu hypotekárnych úverov vo vybraných troch bankách . Na základe získaných reálnych údajov sú znázornené a zhodnotené dve modelové situácie klienta, v ktorých porovnávame vybrané bankové inštitúcie a nimi poskytnuté hypotekárne úvery. V práci sú zaznamenané aj aktuálne podmienky na hypotekárnom trhu a podiely jednotlivých bánk na poskytovaní hypotekárnych úverov za sledované obdobie. V záverečnej časti práce sú zhodnotené výsledky práce.
Key words:hypotekárne záložné listy, úrokové sadzby, hypotekárne bankovníctvo, hypotekárna banka, hypotekárny úver

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited