Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikační číslo: 3868
Univerzitní e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Analýza hypotekárnych úverov komerčných bánk v podmienkach SR
Autor: Ing. Alexandra Fúdorová
Pracoviště: Katedra financií (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:Ing. Andrea Boháčiková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza hypotekárnych úverov komerčných bánk v podmienkach SR
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce s názvom Analýza hypotekárnych úverov komerčných bánk v podmienkach SR bolo definovať pojmy hypotekárna banka, hypotekárny úver a hypotekárne záložné listy. Teoretická časť práce ponúka informácie o histórii hypotekárneho bankovníctva, o fungovaní hypotekárneho bankovníctva na Slovensku, o rôznych typoch úveroch a definuje hlavné pojmy uvedené vyššie. V tejto časti práce je spomenuté aj obdobie pred hospodárskou a finančnou krízou. Praktická časť práce bola zameraná hlavne na komparáciu hypotekárnych úverov vo vybraných troch bankách . Na základe získaných reálnych údajov sú znázornené a zhodnotené dve modelové situácie klienta, v ktorých porovnávame vybrané bankové inštitúcie a nimi poskytnuté hypotekárne úvery. V práci sú zaznamenané aj aktuálne podmienky na hypotekárnom trhu a podiely jednotlivých bánk na poskytovaní hypotekárnych úverov za sledované obdobie. V záverečnej časti práce sú zhodnotené výsledky práce.
Klíčová slova:hypotekárne záložné listy, úrokové sadzby, hypotekárne bankovníctvo, hypotekárna banka, hypotekárny úver

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně