Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza hypotekárnych úverov komerčných bánk v podmienkach SR
Autor: Ing. Alexandra Fúdorová
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:Ing. Andrea Boháčiková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza hypotekárnych úverov komerčných bánk v podmienkach SR
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce s názvom Analýza hypotekárnych úverov komerčných bánk v podmienkach SR bolo definovať pojmy hypotekárna banka, hypotekárny úver a hypotekárne záložné listy. Teoretická časť práce ponúka informácie o histórii hypotekárneho bankovníctva, o fungovaní hypotekárneho bankovníctva na Slovensku, o rôznych typoch úveroch a definuje hlavné pojmy uvedené vyššie. V tejto časti práce je spomenuté aj obdobie pred hospodárskou a finančnou krízou. Praktická časť práce bola zameraná hlavne na komparáciu hypotekárnych úverov vo vybraných troch bankách . Na základe získaných reálnych údajov sú znázornené a zhodnotené dve modelové situácie klienta, v ktorých porovnávame vybrané bankové inštitúcie a nimi poskytnuté hypotekárne úvery. V práci sú zaznamenané aj aktuálne podmienky na hypotekárnom trhu a podiely jednotlivých bánk na poskytovaní hypotekárnych úverov za sledované obdobie. V záverečnej časti práce sú zhodnotené výsledky práce.
Kľúčové slová:hypotekárne záložné listy, úrokové sadzby, hypotekárne bankovníctvo, hypotekárna banka, hypotekárny úver

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene