Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikační číslo: 3868
Univerzitní e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku
Autor: Ing. Mária Nagyová
Pracoviště: Katedra financií (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce s názvom Zhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku je zhodnotiť minulosť, súčasnosť a predpokladanú budúcnosť majetkovej a finančnej štruktúry podniku podnikajúceho v sektore poľnohospodárstva. Zistiť, do akej miery je a či bude družstvo životaschopné, ako z ekonomického, tak aj z finančného hľadiska s využitím vybraných finančných ukazovateľov podniku a interpretovať výsledky s možným dopadom na ekonomiku podniku. Teoretická časť je zameraná na objasnenie vývoja a charakteru poľnohospodárstva na Slovensku a oboznámenie sa s teoretickými aspektmi finančnej analýzy. V praktickej časti sú metódy finančnej analýzy použité pri analýze majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku. Na základe zistených skutočností sú zhrnuté výsledky a navrhnuté opatrenia na zlepšenie slabých stránok vo finančnej oblasti podniku. Všetky informácie použité v diplomovej práci sú čerpané z účtovnej závierky a výročných správ podniku za sledované obdobie 2012 až 2014.
Klíčová slova:Majetková štruktúra, finančná analýza, poľnohospodársky podnik, ukazovatele finančnej analýzy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně