Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku
Autor: Ing. Mária Nagyová
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce s názvom Zhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku je zhodnotiť minulosť, súčasnosť a predpokladanú budúcnosť majetkovej a finančnej štruktúry podniku podnikajúceho v sektore poľnohospodárstva. Zistiť, do akej miery je a či bude družstvo životaschopné, ako z ekonomického, tak aj z finančného hľadiska s využitím vybraných finančných ukazovateľov podniku a interpretovať výsledky s možným dopadom na ekonomiku podniku. Teoretická časť je zameraná na objasnenie vývoja a charakteru poľnohospodárstva na Slovensku a oboznámenie sa s teoretickými aspektmi finančnej analýzy. V praktickej časti sú metódy finančnej analýzy použité pri analýze majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku. Na základe zistených skutočností sú zhrnuté výsledky a navrhnuté opatrenia na zlepšenie slabých stránok vo finančnej oblasti podniku. Všetky informácie použité v diplomovej práci sú čerpané z účtovnej závierky a výročných správ podniku za sledované obdobie 2012 až 2014.
Kľúčové slová:Majetková štruktúra, finančná analýza, poľnohospodársky podnik, ukazovatele finančnej analýzy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene