Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

     Lesson     
     
Projects     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Standard and non-standard tools of monetary policy ECB and the influence of the crisis
Written by (author): Bc. Roman Straška
Department: Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB pri riešení krízy
Summary:
Bakalárska práca objasňuje štandardné a neštandardné nástroje Európskej centrálnej banky a jej následné implementácie na menovopolitickom trhu. Hlavným cieľom bakalárskej práce je priblížiť fungovanie Európskej centrálnej banky a jej štandardných a neštandardných nástrojov pri eliminovaní dôsledkov krízy. Prvá časť sa zameriava na teoretické aspekty tvorby menovej politiky Európskej centrálnej banky, kde sú podrobne rozobrané menové inštrumenty. Vo vlastnej práci sa venujem obdobiu prepuknutia krízy v roku 2007, cez jej postupný priebeh a zmeny v číslach ekonomických faktorov, až po súčasnosť. Teda obdobiu prepuknutia finančnej krízy po postupnú stabilizáciu ekonomiky. Záver vyhodnocuje účinnosť implementovaných štandardných ,no hlavne neštandardných nástrojov Európskou centrálnou bankou .
Key words:
Európska centrálna banka, menová politika, transmisný mechanizmus, štandardné nástroje, neštandardné nástroje, kvantitatívne uvoľňovanie, kríza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited