Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB pri riešení krízy
Autor: Bc. Roman Straška
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB pri riešení krízy
Abstrakt:Bakalárska práca objasňuje štandardné a neštandardné nástroje Európskej centrálnej banky a jej následné implementácie na menovopolitickom trhu. Hlavným cieľom bakalárskej práce je priblížiť fungovanie Európskej centrálnej banky a jej štandardných a neštandardných nástrojov pri eliminovaní dôsledkov krízy. Prvá časť sa zameriava na teoretické aspekty tvorby menovej politiky Európskej centrálnej banky, kde sú podrobne rozobrané menové inštrumenty. Vo vlastnej práci sa venujem obdobiu prepuknutia krízy v roku 2007, cez jej postupný priebeh a zmeny v číslach ekonomických faktorov, až po súčasnosť. Teda obdobiu prepuknutia finančnej krízy po postupnú stabilizáciu ekonomiky. Záver vyhodnocuje účinnosť implementovaných štandardných ,no hlavne neštandardných nástrojov Európskou centrálnou bankou .
Kľúčové slová:Európska centrálna banka, menová politika, transmisný mechanizmus, štandardné nástroje, neštandardné nástroje, kvantitatívne uvoľňovanie, kríza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene