Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikační číslo: 3868
Univerzitní e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Riadenie rizík v poľnohospodárstve z pohľadu Európskej únie
Autor: Ing. Zuzana Adamcová
Pracoviště: Katedra financií (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Milan Kučera, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadenie rizík v poľnohospodárstve z pohľadu Európskej únie
Abstrakt:Poľnohospodárstvo je primárnym odvetvím národného hospodárstva. Poľnohospodárske podniky musia čeliť rôznych rizikám, ktoré ovplyvňujú najmä ich príjmy. Tieto riziká pochádzajú z rôznych zdrojov. Najvýznamnejším zdrojom rizík v poľnohospodárstve sú počasie a klimatické zmeny. Jednotlivé druhy rizík sú navzájom závislé, teda vznik jedného môže vyvolať aj vznik ďalších rizík. Na zmierňovanie poľnohospodárskych rizík sa využívajú rôzne nástroje, z ktorých dôležitým je poistenie. Poistenie v poľnohospodárstve nie je dostatočne využívané, aj keď portfólia komerčných poisťovní sú celkom rozšírené a snažia sa vyhovieť poľnohospodárom aj špeciálnymi druhmi poistenia. Poistenie je pre mnohých poľnohospodárov finančne náročné. Jednotný systém poistenia v rámci EÚ neexistuje, ale EÚ podporuje zvýšenie krytia rizík poistením. EÚ využíva na riadenie rizík v poľnohospodárstve najmä nástroje I. a II. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Hlavným cieľom diplomovej práce je priblíženie jednotlivých nástrojov na riadenie rizík v poľnohospodárstve, zhodnotenie systému poistenia a jednotlivých foriem podpôr Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré sa využívajú na elimináciu rizika.
Klíčová slova:poľnohospodárstvo, poistenie, riziko

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně