Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Riadenie rizík v poľnohospodárstve z pohľadu Európskej únie
Autor: Ing. Zuzana Adamcová
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Milan Kučera, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadenie rizík v poľnohospodárstve z pohľadu Európskej únie
Abstrakt:Poľnohospodárstvo je primárnym odvetvím národného hospodárstva. Poľnohospodárske podniky musia čeliť rôznych rizikám, ktoré ovplyvňujú najmä ich príjmy. Tieto riziká pochádzajú z rôznych zdrojov. Najvýznamnejším zdrojom rizík v poľnohospodárstve sú počasie a klimatické zmeny. Jednotlivé druhy rizík sú navzájom závislé, teda vznik jedného môže vyvolať aj vznik ďalších rizík. Na zmierňovanie poľnohospodárskych rizík sa využívajú rôzne nástroje, z ktorých dôležitým je poistenie. Poistenie v poľnohospodárstve nie je dostatočne využívané, aj keď portfólia komerčných poisťovní sú celkom rozšírené a snažia sa vyhovieť poľnohospodárom aj špeciálnymi druhmi poistenia. Poistenie je pre mnohých poľnohospodárov finančne náročné. Jednotný systém poistenia v rámci EÚ neexistuje, ale EÚ podporuje zvýšenie krytia rizík poistením. EÚ využíva na riadenie rizík v poľnohospodárstve najmä nástroje I. a II. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Hlavným cieľom diplomovej práce je priblíženie jednotlivých nástrojov na riadenie rizík v poľnohospodárstve, zhodnotenie systému poistenia a jednotlivých foriem podpôr Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré sa využívajú na elimináciu rizika.
Kľúčové slová:poľnohospodárstvo, poistenie, riziko

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene