Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie priamych, nepriamych a nekonvenčných nástrojov menovej politiky Európskej centrálnej banky na eliminovanie dôsledkov krízy
Autor: Ing. Silvia Práznovská
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie priamych, nepriamych a nekonvenčných nástrojov menovej politiky Európskej centrálnej banky na eliminovanie dôsledkov krízy
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá rozborom priamych, nepriamych a nekonvenčných nástrojov Európskej centrálnej banky a jej snahy o zabránenie prehlbovania krízy a eliminovanie jej vzniknutých dôsledkov. Cieľom je rozobrať a priblížiť jednotlivé nástroje, varianty a zmapovať ich obmeny v reálnej ekonomike v procese regulácie trhu pri riešení už desať rokov trvajúcej krízy. Prvá časť je venovaná rozkladu teoretických poznatkov o monetárnej politike Európskej centrálnej banky. Vo vlastnej práci je možno vidieť postupný priebeh krízy a zmeny v číslach ekonomických faktorov, ktoré sú v najväčšej miere ovplyvňované regulačnou politikou Európskej centrálnej banky v snahe pri oživovaní menovo politického trhu.
Kľúčové slová:Európska centrálna banka, menová politika, transmisný mechanizmus, konvenčné nástroje, nekonvenčné nástroje, Kvantitatívne uvoľňovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene