Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The analysis of the causes of the financial conditions of economic recession in the EU
Written by (author): Bc. Igor Rác
Department: Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Opponent:Ing. Alexander Šebo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza príčin vzniku finančnej a hospodárskej recesie v podmienkach EU.
Summary:RÁC, Igor: Analýza príčin vzniku finančnej a hospodárskej recesie v podmienkach EÚ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja; Katedra financií; Vedúci záverečnej práce: Ing. Ivan Holúbek, PhD. Nitra, 2016 s. 52 . Bakalárska práca je zameraná na analýzu príčin vzniku finančnej a hospodárskej recesie v podmienkach EÚ. Hlavnou náplňou bakalárskej práce je situácia, ktorá nastala v rokoch vzniku finančnej a hospodárskej recesie v podmienkach EÚ a vybraných štátov, pomocou makroekonomických ukazovateľov. Bakalárska práca je rozčlenená do 5 kapitol. V prvej kapitole je popísaný vznik finančnej a hospodárskej recesie v USA. V druhej kapitole je následne popísaný vznik recesie v podmienkach EÚ. Tretia kapitola priamo opisuje priebeh finančnej a hospodárskej recesie v EÚ a jej ďalšia časť je venovaná rozboru situácie vo vybraných krajinách ako Grécko, Írsko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko. Štvrtá kapitola obsahuje popis situácie, ktorá nastala počas recesie v Slovenskej republike. Piata kapitola je zameraná na hospodársky a menový vývoj v súčasnosti, kde sú spomenuté aj konkrétne opatrenia, ktoré EÚ zavádza za cieľ zmiernenia následkov finančnej a hospodárskej recesie. Záver práce je venovaný zhodnoteniu danej situácii v podmienkach EÚ, ktorá nastala po vzniku finančnej a hospodárskej recesie.
Key words:finančná kríza, hospodárska kríza, štátny deficit, HDP, rast verejného dlhu, nezamestnanosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited