Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikační číslo: 3868
Univerzitní e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Analýza príčin vzniku finančnej a hospodárskej recesie v podmienkach EU.
Autor: Bc. Igor Rác
Pracoviště: Katedra financií (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:Ing. Alexander Šebo, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza príčin vzniku finančnej a hospodárskej recesie v podmienkach EU.
Abstrakt:RÁC, Igor: Analýza príčin vzniku finančnej a hospodárskej recesie v podmienkach EÚ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja; Katedra financií; Vedúci záverečnej práce: Ing. Ivan Holúbek, PhD. Nitra, 2016 s. 52 . Bakalárska práca je zameraná na analýzu príčin vzniku finančnej a hospodárskej recesie v podmienkach EÚ. Hlavnou náplňou bakalárskej práce je situácia, ktorá nastala v rokoch vzniku finančnej a hospodárskej recesie v podmienkach EÚ a vybraných štátov, pomocou makroekonomických ukazovateľov. Bakalárska práca je rozčlenená do 5 kapitol. V prvej kapitole je popísaný vznik finančnej a hospodárskej recesie v USA. V druhej kapitole je následne popísaný vznik recesie v podmienkach EÚ. Tretia kapitola priamo opisuje priebeh finančnej a hospodárskej recesie v EÚ a jej ďalšia časť je venovaná rozboru situácie vo vybraných krajinách ako Grécko, Írsko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko. Štvrtá kapitola obsahuje popis situácie, ktorá nastala počas recesie v Slovenskej republike. Piata kapitola je zameraná na hospodársky a menový vývoj v súčasnosti, kde sú spomenuté aj konkrétne opatrenia, ktoré EÚ zavádza za cieľ zmiernenia následkov finančnej a hospodárskej recesie. Záver práce je venovaný zhodnoteniu danej situácii v podmienkach EÚ, ktorá nastala po vzniku finančnej a hospodárskej recesie.
Klíčová slova:finančná kríza, hospodárska kríza, štátny deficit, HDP, rast verejného dlhu, nezamestnanosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně