Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza príčin vzniku finančnej a hospodárskej recesie v podmienkach EU.
Autor: Bc. Igor Rác
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:Ing. Alexander Šebo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza príčin vzniku finančnej a hospodárskej recesie v podmienkach EU.
Abstrakt:RÁC, Igor: Analýza príčin vzniku finančnej a hospodárskej recesie v podmienkach EÚ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja; Katedra financií; Vedúci záverečnej práce: Ing. Ivan Holúbek, PhD. Nitra, 2016 s. 52 . Bakalárska práca je zameraná na analýzu príčin vzniku finančnej a hospodárskej recesie v podmienkach EÚ. Hlavnou náplňou bakalárskej práce je situácia, ktorá nastala v rokoch vzniku finančnej a hospodárskej recesie v podmienkach EÚ a vybraných štátov, pomocou makroekonomických ukazovateľov. Bakalárska práca je rozčlenená do 5 kapitol. V prvej kapitole je popísaný vznik finančnej a hospodárskej recesie v USA. V druhej kapitole je následne popísaný vznik recesie v podmienkach EÚ. Tretia kapitola priamo opisuje priebeh finančnej a hospodárskej recesie v EÚ a jej ďalšia časť je venovaná rozboru situácie vo vybraných krajinách ako Grécko, Írsko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko. Štvrtá kapitola obsahuje popis situácie, ktorá nastala počas recesie v Slovenskej republike. Piata kapitola je zameraná na hospodársky a menový vývoj v súčasnosti, kde sú spomenuté aj konkrétne opatrenia, ktoré EÚ zavádza za cieľ zmiernenia následkov finančnej a hospodárskej recesie. Záver práce je venovaný zhodnoteniu danej situácii v podmienkach EÚ, ktorá nastala po vzniku finančnej a hospodárskej recesie.
Kľúčové slová:finančná kríza, hospodárska kríza, štátny deficit, HDP, rast verejného dlhu, nezamestnanosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene