Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

     
          Projects
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Product portfolio of non-life insurance in the insurance market in SR
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Produktové portfólio neživotného poistenia na poistnom trhu v SR
Summary:
Úlohou bakalárskej práce s názvom Produktové portfólio neživotného poistenia na poistnom trhu v SR je priblížiť súčasnú situáciu na poistnom trhu. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sú definované základné pojmy poistenia, informácie o základných druhoch a produktoch neživotného poistenia, taktiež sú tu predstavené vybrané komerčné poisťovne zaoberajúce sa týmto poistením. Štvrtá kapitola je venovaná poisteniu poľnohospodárov a vplyvom klimatických zmien na vývoj tohto poistenia. Praktická časť je zameraná na porovnanie rozsahu poistného krytia pri vybraných produktoch poistenia v jednotlivých poisťovniach. Jedná sa o porovnanie povinného zmluvného poistenia a cestovného poistenia.
Key words:
neživotné poistenie, riziko, povinné zmluvné poistenie, cestovné poistenie, poistný trh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited