Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Produktové portfólio neživotného poistenia na poistnom trhu v SR
Autor: Bc. Stanislava Bulavová
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Produktové portfólio neživotného poistenia na poistnom trhu v SR
Abstrakt: Úlohou bakalárskej práce s názvom Produktové portfólio neživotného poistenia na poistnom trhu v SR je priblížiť súčasnú situáciu na poistnom trhu. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sú definované základné pojmy poistenia, informácie o základných druhoch a produktoch neživotného poistenia, taktiež sú tu predstavené vybrané komerčné poisťovne zaoberajúce sa týmto poistením. Štvrtá kapitola je venovaná poisteniu poľnohospodárov a vplyvom klimatických zmien na vývoj tohto poistenia. Praktická časť je zameraná na porovnanie rozsahu poistného krytia pri vybraných produktoch poistenia v jednotlivých poisťovniach. Jedná sa o porovnanie povinného zmluvného poistenia a cestovného poistenia.
Kľúčové slová:neživotné poistenie, riziko, povinné zmluvné poistenie, cestovné poistenie, poistný trh

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene