Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Interest Factor in Financial Management
Written by (author): Bc. Sabína Ďuráková
Department: Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Úrokový faktor vo finančnom riadení podniku
Summary:V bakalárskej práci s názvom Úrokový faktor vo finančnom riadení podniku sa zaberáme vplyvom úrokového faktora na podniky. V teoretickej časti sa venujeme vymedzeniu pojmov, súvisiacich s danou problematikou, ako podnik, úvery, monetárna politika. Ďalej opisujeme úrok, ktorý následne delíme podľa rôznych aspektov, opisujeme aj typy úrokovania. Zaoberáme sa aj tým, aký vplyv má na úrokové sadzby inflácia a ECB a ako výška sadzieb vplýva na ekonomiku. Následne si priblížime cieľ našej práce a predstavíme metodiku. V praktickej časti sa nachádza grafické znázornenie výšky úrokových sadzieb ECB a výšky inflácie pred hospodárskou krízou a po jej doznení. Analyzujeme aj podnikateľské úvery a stav malého a stredného podnikania v podmienkach SR. V ďalšej časti predstavíme vybrané banky a úverové produkty, ktoré majú aktuálne v ponuke a porovnáme vybrané krátkodobé a dlhodobé úvery pre podnikateľov. V závere tejto práce sa nachádzajú vyhodnotené výsledky.
Key words:úrokovanie, úvery, finančné riadenie, monetárna politika, úrok, úroková sadzba, úroková miera

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited