Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikační číslo: 3868
Univerzitní e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Úrokový faktor vo finančnom riadení podniku
Autor: Bc. Sabína Ďuráková
Pracoviště: Katedra financií (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Úrokový faktor vo finančnom riadení podniku
Abstrakt:V bakalárskej práci s názvom Úrokový faktor vo finančnom riadení podniku sa zaberáme vplyvom úrokového faktora na podniky. V teoretickej časti sa venujeme vymedzeniu pojmov, súvisiacich s danou problematikou, ako podnik, úvery, monetárna politika. Ďalej opisujeme úrok, ktorý následne delíme podľa rôznych aspektov, opisujeme aj typy úrokovania. Zaoberáme sa aj tým, aký vplyv má na úrokové sadzby inflácia a ECB a ako výška sadzieb vplýva na ekonomiku. Následne si priblížime cieľ našej práce a predstavíme metodiku. V praktickej časti sa nachádza grafické znázornenie výšky úrokových sadzieb ECB a výšky inflácie pred hospodárskou krízou a po jej doznení. Analyzujeme aj podnikateľské úvery a stav malého a stredného podnikania v podmienkach SR. V ďalšej časti predstavíme vybrané banky a úverové produkty, ktoré majú aktuálne v ponuke a porovnáme vybrané krátkodobé a dlhodobé úvery pre podnikateľov. V závere tejto práce sa nachádzajú vyhodnotené výsledky.
Klíčová slova:úrokovanie, úvery, finančné riadenie, monetárna politika, úrok, úroková sadzba, úroková miera

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně