Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Úrokový faktor vo finančnom riadení podniku
Autor: Bc. Sabína Ďuráková
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Úrokový faktor vo finančnom riadení podniku
Abstrakt:V bakalárskej práci s názvom Úrokový faktor vo finančnom riadení podniku sa zaberáme vplyvom úrokového faktora na podniky. V teoretickej časti sa venujeme vymedzeniu pojmov, súvisiacich s danou problematikou, ako podnik, úvery, monetárna politika. Ďalej opisujeme úrok, ktorý následne delíme podľa rôznych aspektov, opisujeme aj typy úrokovania. Zaoberáme sa aj tým, aký vplyv má na úrokové sadzby inflácia a ECB a ako výška sadzieb vplýva na ekonomiku. Následne si priblížime cieľ našej práce a predstavíme metodiku. V praktickej časti sa nachádza grafické znázornenie výšky úrokových sadzieb ECB a výšky inflácie pred hospodárskou krízou a po jej doznení. Analyzujeme aj podnikateľské úvery a stav malého a stredného podnikania v podmienkach SR. V ďalšej časti predstavíme vybrané banky a úverové produkty, ktoré majú aktuálne v ponuke a porovnáme vybrané krátkodobé a dlhodobé úvery pre podnikateľov. V závere tejto práce sa nachádzajú vyhodnotené výsledky.
Kľúčové slová:úrokovanie, úvery, finančné riadenie, monetárna politika, úrok, úroková sadzba, úroková miera

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene