Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Origin and development of virtual currency
Written by (author): Bc. Michaela Farkašová
Department: Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Opponent:doc. Ing. Milan Kučera, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vznik a vývoj virtuálnej meny
Summary:Cieľom bakalárskej práce je priblíženie fungovania peňazí od ich vzniku vo forme barterových obchodov, cez vývoj peňazí od plnohodnotných až k neplnohodnotným až k súčasným formám elektronických peňazí. Teoretická časť popisuje podstatu peňazí, históriu a základné kritéria, ktoré musia spĺňať. Ďalej sa v bakalárskej práci venujem vzniku a vývoju kryptomien a možnosti ich získavania pomocou kryptomenových peňaženiek. Dôležitou časťou bakalárskej práce je charakteristika kryptomeny Bitcoin . Pri získavaní Bitcoinu sú priblížené burzy, ktoré sa najčastejšie využívajú pri tvorbe cien kryptomien. Praktická časť sa venuje problematike decentralizovanej databázy Blockchain, ktorá je základom všetkých virtuálnych mien. Taktiež sa práca venuje ďalším virtuálnym menám, ktoré sú založené na tomto fenoméne. Výsledkom praktickej časti je, že svet virtuálnych mien podlieha neustálym kurzovým zmenám, ktoré sú ovplyvňované ponukou a dopytom a vznikom iných alternatívnych mien. V budúcnosti môžeme očakávať, že technológia Blockchain bude dôležitejšia ako virtuálne meny tak ako v súčasnosti internet.
Key words:Bitcoin, kryptomena, burza, Blockchain, Litecoin, Dogecoin

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited