Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Conventional and unconventional instruments of the monetary policy of the ECB
Written by (author): Bc. Martina Pavčeková
Department: Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Opponent:doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá analýzou štandardných a neštandardných nástrojov menovej politiky Európskej centrálnej banky. Jej cieľom je priblížiť jednotlivé nástroje menovej politiky, ich funkcie a dopady na ekonomiky jednotlivých krajín Európskej únie. Prvá časť je tvorená charakteristikou cieľov a funkcií Európskej centrálnej banky a spôsobom vykonávania menovej politiky. V ďalšej časti sú uvedené jednotlivé štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky, ktoré sú podstatným faktorom ovplyvňujúcim ekonomickú situáciu. Vlastná práca je zameraná na analýzu priebehu kvantitatívneho uvoľňovania vykonávaného ECB počas rokov 2015 až 2018, a zároveň na zistenie dopadov tohto nástroja na ekonomiku vybraných krajín eurozóny.
Key words:Menová politika, Európska centrálna banka, priame nástroje, nepriame nástroje, neštandardná menová politika, Kvantitatívne uvoľňovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited