Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB
Autor: Bc. Martina Pavčeková
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá analýzou štandardných a neštandardných nástrojov menovej politiky Európskej centrálnej banky. Jej cieľom je priblížiť jednotlivé nástroje menovej politiky, ich funkcie a dopady na ekonomiky jednotlivých krajín Európskej únie. Prvá časť je tvorená charakteristikou cieľov a funkcií Európskej centrálnej banky a spôsobom vykonávania menovej politiky. V ďalšej časti sú uvedené jednotlivé štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky, ktoré sú podstatným faktorom ovplyvňujúcim ekonomickú situáciu. Vlastná práca je zameraná na analýzu priebehu kvantitatívneho uvoľňovania vykonávaného ECB počas rokov 2015 až 2018, a zároveň na zistenie dopadov tohto nástroja na ekonomiku vybraných krajín eurozóny.
Kľúčové slová:Menová politika, Európska centrálna banka, priame nástroje, nepriame nástroje, neštandardná menová politika, Kvantitatívne uvoľňovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene