Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Alternative and modern forms of financing enterprises in conditions of SR
Written by (author): Ing. Viliam Windiš
Department: Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Opponent:doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Alternatívne a moderné formy financovanie podnikov v podmienkach SR
Summary:V diplomovej práci sme sa zamerali na poukázanie a teoretické pojednávanie o formách financovania malých a stredných podnikov so zameraním na alternatívne a moderné zdroje možného financovania. V úvode diplomovej práce sa zaoberáme objasnením základných princípov a pojmov spojených s financovaním v podniku, ako aj charakteristikou malých a stredných podnikov. V jadre diplomovej práce je obsiahnutá bližšia charakteristika alternatívneho a moderného financovania, ako aj zoznam rôznych druhov financovania. Praktická časť práce analyzuje výsledky z dotazníka a ich následné spracovanie. Poukazujeme na vnímanie pomoci malým a stredným podnikateľom od štátu, ako aj na účel využitia cudzích zdrojov krytia v podniku. V závere diplomovej práce sumarizujeme dosiahnuté výsledky a prikladáme predlohu dotazníka.
Key words:malé a stredné podniky, crowdfunding, startup, financovanie podnikov, alternatívne zdroje financovania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited