Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Alternatívne a moderné formy financovanie podnikov v podmienkach SR
Autor: Ing. Viliam Windiš
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Alternatívne a moderné formy financovanie podnikov v podmienkach SR
Abstrakt:V diplomovej práci sme sa zamerali na poukázanie a teoretické pojednávanie o formách financovania malých a stredných podnikov so zameraním na alternatívne a moderné zdroje možného financovania. V úvode diplomovej práce sa zaoberáme objasnením základných princípov a pojmov spojených s financovaním v podniku, ako aj charakteristikou malých a stredných podnikov. V jadre diplomovej práce je obsiahnutá bližšia charakteristika alternatívneho a moderného financovania, ako aj zoznam rôznych druhov financovania. Praktická časť práce analyzuje výsledky z dotazníka a ich následné spracovanie. Poukazujeme na vnímanie pomoci malým a stredným podnikateľom od štátu, ako aj na účel využitia cudzích zdrojov krytia v podniku. V závere diplomovej práce sumarizujeme dosiahnuté výsledky a prikladáme predlohu dotazníka.
Kľúčové slová:malé a stredné podniky, crowdfunding, startup, financovanie podnikov, alternatívne zdroje financovania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene