Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

     
     
     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Impact of quantitative easing of money on the Slovak economy
Written by (author):
Department: Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv kvantitatívneho uvoľňovania peňazí na ekonomiku SR
Summary:V našej bakalárskej práci hodnotíme vplyv kvantitatívneho uvoľňovania na makroekonomické ukazovatele v Slovenskej republike a v eurozóne. Hlavným cieľom práce je zhodnotenie vplyvu expanzívnej menovej politiky Európskej centrálnej banky na vývoj makroekonomických ukazovateľov na Slovensku. Bakalárska práca pozostáva zo 4 kapitol. V teoretická časť bakalárskej práce obsahuje poznatky, ktoré sme získali z odbornej literatúry od domácich a zahraničných autorov. V tejto časti sa venujeme hospodárskej kríze a priebehu jej počiatkov. Ďalej definujeme menovú politiku, jej ciele či nástroje a typy. Taktiež sa venujeme menovej politike Európskej centrálnej banky a kvantitatívnemu uvoľňovaniu peňazí. V praktickej časti sa zaoberáme analýzou a porovnávaním údajov jednotlivých makroekonomických ukazovateľov. Na záver posudzujeme kvantitatívne uvoľňovanie. Zistili sme, že kvantitatívne uvoľňovanie, ktoré sa zaoberá nákupným programom aktív, významne pomáha zlepšovať ekonomiku krajiny a podporovať cenový rast inflácie.
Key words:kvantitatívne uvoľňovanie, menová politika, Európska centrálna banka, hospodárska kríza, úrokové sadzby, nezamestnanosť, inflácia, HDP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited