Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikační číslo: 3868
Univerzitní e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vplyv kvantitatívneho uvoľňovania peňazí na ekonomiku SR
Autor: Bc. Lívia Rybecká
Pracoviště: Katedra financií (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv kvantitatívneho uvoľňovania peňazí na ekonomiku SR
Abstrakt:V našej bakalárskej práci hodnotíme vplyv kvantitatívneho uvoľňovania na makroekonomické ukazovatele v Slovenskej republike a v eurozóne. Hlavným cieľom práce je zhodnotenie vplyvu expanzívnej menovej politiky Európskej centrálnej banky na vývoj makroekonomických ukazovateľov na Slovensku. Bakalárska práca pozostáva zo 4 kapitol. V teoretická časť bakalárskej práce obsahuje poznatky, ktoré sme získali z odbornej literatúry od domácich a zahraničných autorov. V tejto časti sa venujeme hospodárskej kríze a priebehu jej počiatkov. Ďalej definujeme menovú politiku, jej ciele či nástroje a typy. Taktiež sa venujeme menovej politike Európskej centrálnej banky a kvantitatívnemu uvoľňovaniu peňazí. V praktickej časti sa zaoberáme analýzou a porovnávaním údajov jednotlivých makroekonomických ukazovateľov. Na záver posudzujeme kvantitatívne uvoľňovanie. Zistili sme, že kvantitatívne uvoľňovanie, ktoré sa zaoberá nákupným programom aktív, významne pomáha zlepšovať ekonomiku krajiny a podporovať cenový rast inflácie.
Klíčová slova:kvantitatívne uvoľňovanie, menová politika, Európska centrálna banka, hospodárska kríza, úrokové sadzby, nezamestnanosť, inflácia, HDP

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně