Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv kvantitatívneho uvoľňovania peňazí na ekonomiku SR
Autor: Bc. Lívia Rybecká
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv kvantitatívneho uvoľňovania peňazí na ekonomiku SR
Abstrakt:V našej bakalárskej práci hodnotíme vplyv kvantitatívneho uvoľňovania na makroekonomické ukazovatele v Slovenskej republike a v eurozóne. Hlavným cieľom práce je zhodnotenie vplyvu expanzívnej menovej politiky Európskej centrálnej banky na vývoj makroekonomických ukazovateľov na Slovensku. Bakalárska práca pozostáva zo 4 kapitol. V teoretická časť bakalárskej práce obsahuje poznatky, ktoré sme získali z odbornej literatúry od domácich a zahraničných autorov. V tejto časti sa venujeme hospodárskej kríze a priebehu jej počiatkov. Ďalej definujeme menovú politiku, jej ciele či nástroje a typy. Taktiež sa venujeme menovej politike Európskej centrálnej banky a kvantitatívnemu uvoľňovaniu peňazí. V praktickej časti sa zaoberáme analýzou a porovnávaním údajov jednotlivých makroekonomických ukazovateľov. Na záver posudzujeme kvantitatívne uvoľňovanie. Zistili sme, že kvantitatívne uvoľňovanie, ktoré sa zaoberá nákupným programom aktív, významne pomáha zlepšovať ekonomiku krajiny a podporovať cenový rast inflácie.
Kľúčové slová:kvantitatívne uvoľňovanie, menová politika, Európska centrálna banka, hospodárska kríza, úrokové sadzby, nezamestnanosť, inflácia, HDP

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene