Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikační číslo: 3868
Univerzitní e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent - Katedra financií (FEM)

Kontakty          Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Finančno - ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho podniku
Autor:
Bc. Katarína Kišacová
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Finančno - ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho podniku
Abstrakt:Predmetom tejto bakalárskej práce je finančno-ekonomická analýza poľnohospodárskeho podniku a riešenie jej problematiky. K hlavným cieľom analýzy patrí aj skúmanie a porovnávanie finančných ukazovateľov. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sme riešili problematiku finančnej analýzy. V ďalšej kapitole sme zostavili cieľ práce a opísali stručnú charakteristiku podniku, ktorý analyzujeme. Tretia kapitola je venovaná metodike a pomerovým ukazovateľom. Záverečná, posledná kapitola sa zaoberá výpočtami a analyzovaním ukazovateľov a ich interpretovaním, tzn. celkovým vyhodnotením finančnej analýzy. Pre vyhodnotenie finančnej analýzy sme použili metódy ex-post a ex-ante, kde sme pracovali s údajmi zo Súvahy a Výkazu ziskov a strát. Zhrnuté výsledky následne slovne vyhodnocujeme a interpretujeme. Výsledok danej problematiky je zhrnutý v závere, kde sme spísali stručnú analýzu podniku a jeho finančného zdravia za sledované obdobie.
Klíčová slova:
finančná analýza, podnik, rentabilita, náklady, výnosy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně